Prijava na e-novice
Naslednja tekma
CB24 Tabor Sežana - Olimpija
Nedelja, 25. 10., ob 14.00, Sežana
KUPI VSTOPNICE
Zadnje novice
Lestvica
1. Mura 7 13
2. Olimpija 7 12
3. Maribor 7 12
4. CB24 Tabor Sežana 7 12
5. Bravo 7 10
6. Koper 7 9
7. Domžale 7 8
8. Celje 7 8
9. Aluminij 7 8
10. Gorica 7 4

Članstvo, oglasna deska

VABILO

Vabljeni na zbor članov Športnega društva Nogometni klub Olimpija Ljubljana, ki bo v petek, 3. 07. 2020, ob 10. uri v sejni sobi društva, na naslovu Dunajska cesta 159, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev zbora članov, ugotovitev sklepčnosti, konstituiranje delovnih teles (izvolitev delovnega predsedstva zbora članov, izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika)
2. Potrditev Letnega poročila za poslovno leto 2016, 2017, 2018 in 2019
3. Razrešitev članov izvršnega odbora društva in imenovanje novih članov izvršnega odbora društva
4. Razrešitev članov nadzornega odbora društva in volitve novih članov nadzornega odbora društva
5. Razrešitev članov disciplinske komisije društva in volitve novih članov disciplinske komisije društva

Letna poročila, ki bodo obravnavana na zboru članov, so že objavljena na spletni strani društva.

Glasovalno pravico na zboru članov ima vsak polnoletni član društva, ki je na zboru članov osebno prisoten in ki ima na dan izrednega zbora poravnano članarino (za leto 2020).

Zbor članov je sklepčen, v kolikor je prisotnih najmanj 5% polnopravnih članov.

Vljudno vabljeni!

Ljubljana, dne 22. 06. 2020

Milan Mandarić,
predsednik ŠD NK Olimpija Ljubljana

Priloga: Sklic zbora članov


POZIV
 

Predsednik društva, g. Milan Mandarić, vabi vse zainteresirane polnopravne člane društva (polnoletni člani s poravnano članarino), da kandidirajo za mesta v nadzornem odboru in disciplinski komisiji društva. Kandidature se podajo pisno, kar pomeni tudi po elektronski pošti, najkasneje do 19. 6. 2020 do 12.00 ure.

Ljubljana, 16.06.2020

Predsednik ŠD NK Olimpija Ljubljana
Milan MandarićOBVESTILO

Preklicujem izredni zbor članov Športnega društva NK Nogometni klub Olimpija Ljubljana, prvotno sklican v ponedeljek, 20. 1. 2020, ob 11. uri, z vabilom, objavljenim 10. 1. 2020 na spletni strani društva.

Napovedani izredni zbor članov se ne bo izvedel.

Milan Mandarić, predsednik ŠD NK Olimpija Ljubljana

Ljubljana, 17. 1. 2020

Priloga:
Preklic izrednega zbora

VABILO

Na izredni zbor članov Športnega društva Nogometni klub Olimpija Ljubljana, ki bo v ponedeljek, 20. 01. 2020, ob 11. uri v prostorih Austria Trend Hotel Ljubljana, na naslovu Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Konstituiranje delovnih teles (izvolitev delovnega predsedstva skupščine, izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika ter verifikacijske komisije) in sprejem poslovnika izredne skupščine
  2. Razrešitev predsednika društva in volive novega predsednika društva
  3. Razrešitev članov nadzornega odbora društva in volitve novih članov nadzornega odbora društva
  4. Razrešitev članov izvršnega odbora društva in volitve novih članov izvršnega odbora društva

Celotno gradivo, ki bo obravnavano na izrednem zboru članov, je od 10. 01. 2020 objavljeno na spletni strani društva.

Glasovalno pravico na izrednem zboru članov ima vsak polnoletni član društva, ki je na izrednem zboru članov osebno prisoten in ki ima na dan izrednega zbora poravnano članarino (za leto 2019).

Stanje članstva, ki ga je ugotovil predsednik društva na dan 10. 01. 2020, je priloga št. 1 tega vabila.

Vljudno vabljeni!

Milan Mandarić, predsednik ŠD NK Olimpija Ljubljana

Ljubljana, 10. 01. 2020

Priloge:

- Priloga št. 1 – Stanje članstva na dan 10. 1. 2020

VABILO H KANDIDATURI

Predsednik društva ŠPORTNO DRUŠTVO NOGOMETNI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA (matična številka 2051346000; v nadaljevanju: »Društvo«), Milan Mandarić,


vabim vse zainteresirane polnopravne člane Društva (polnoletni člani s poravnano članarino za leto 2019), da kandidirajo za:

- mesto predsednika Društva,
- mesta članov nadzornega odbora Društva (3 mesta),
- mesta članov disciplinske komisije Društva (3 mesta).

Kandidature se lahko podajo pisno, po elektronski pošti, na naslov: sanja.tratnik@nkolimpija.si. Kandidatura mora vsebovati ime, naslov in rojstne podatke kandidata, mesto za katerega kandidat kandidira ter datum kandidature in skeniran podpis kandidata. Kandidature se morajo vložiti tako, da na navedeni elektronski naslov prispejo najkasneje do dne 09. 01. 2020, do 23.59 ure.

Opomba: V tem vabilu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

Ljubljana, 21. 12. 2019 in 26. 12. 2019

Predsednik ŠD NK Olimpija Ljubljana
Milan Mandarić

POZIV

Predsednik društva, g. Milan Mandarić, vabi vse zainteresirane polnopravne člane društva (polnoletni člani s poravnano članarino), da kandidirajo za mesta v nadzornem odboru in disciplinski komisiji društva. Kandidature se podajo pisno, kar pomeni tudi po elektronski pošti, najkasneje do 01.09.2018.

Ljubljana, 22.8.2018

Predsednik ŠD NK Olimpija Ljubljana
Milan Mandarić

ČLANARINA

Izvršni odbor ŠD NK Olimpija Ljubljana je na svoji redni seji, dne 15.1.2014, določil višino članarine, ki velja od seje izvršnega odbora dalje za posamezno koledarsko leto. Ta sedaj znaša 100 €.

Članarina se plačuje enkrat letno in velja za koledarsko leto, v katerem je plačana. Če član društva v treh mesecih po zaključku koledarskega leta ne poravna članarine za zaključeno koledarsko leto, mu članstvo avtomatično preneha.

V kolikor želite postati član našega društva, morate:
1.       Izpolniti pristopno izjavo
2.       Po prejeti izpolnjeni pristopni izjavi vam bomo naknadno, po prvem zasedanju Izvršnega Odbora in njihovem obravnavanju vseh prispelih pristopnih izjav (v skladu z novim statutom), sporočili njihove sklepe ter nadaljnje korake za včlanitev.

Za pridobitev obrazca za pristopno izjavo in za nadaljnje informacije glede plačila članarine nas kontaktirajte na info@nkolimpija.si oz. telefon 01/431-01-44.

DOKUMENTI

Nov statut društva
odločba sprememba temeljnega akta
odločba sprememba naslova društva
zapisnik občnega zbora društva (18. 7. 2016)
zapisnik rednega zbora društva (9.12. 2016)
zapisnik seje disciplinske komisije (17. 2. 2017)
z
apisnik izrednega zbora društva (2. 6. 2017)
priloga k zapisniku izrednega zbora društva (2. 6. 2017)
vabilo h kandidaturi (26. 12. 2019)
Konsolidirano letno poročilo 2019
Zapisnik 15. rednega zbora članov ŠDNK Olimpija Ljubljana (3. 7. 2020)