Prijava na e-novice
Naslednja tekma
Olimpija - Mura
Sreda, 9. 2., Stadion Stožice
KUPI VSTOPNICE
Zadnje novice
Lestvica
1. Maribor 20 39
2. Koper 20 38
3. Olimpija 18 31
4. Bravo 20 30
5. Mura 19 29
6. Domžale 19 23
7. Celje 20 22
8. Radomlje 20 19
9. CB24 Tabor Sežana 20 19
10. Aluminij 20 19

Članstvo, oglasna deska

SKLIC ZBORA ČLANOV
ŠPORTNEGA DRUŠTVA NOGOMETNI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA


Predsednik društva ŠPORTNO DRUŠTVO NOGOMETNI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA skladno s 19. členom Statuta društva sklicuje zbor članov.
 
Zbor članov ŠPORTNEGA DRUŠTVA NOGOMETNI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA bo zasedal v torek, dne 19.10.2021 ob 12.00 uri v sejni sobi društva, na naslovu Dunajska cesta 159, Ljubljana.
 
Dnevni red:

 1. Otvoritev zbora članov, ugotovitev sklepčnosti, konstituiranje delovnih teles (izvolitev delovnega predsedstva zbora članov, izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika)
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Razrešitev in izvolitev predsednika društva in članov izvršnega odbora ŠPORTNO DRUŠTVO NOGOMETNI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA
 4. Razrešitev in izvolitev članov nadzornega odbora društva
 5. Razrešitev in izvolitev članov disciplinske komisije društva

Predlogi sklepov:

 1. Otvoritev zbora članov, ugotovitev sklepčnosti, konstituiranje delovnih teles (izvolitev delovnega predsedstva zbora članov, izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika)

Sklep 1.1.: Ugotovi se, da je zbor članov sklepčen.
Sklep 1.2.: Za predsednika zbora članov se izvoli Odvetnica Petra Jereb.
Sklep 1.3.: Za zapisnikarja se izvoli Tina Kren.
 Sklep 1.4.: Za overovitelja zapisnika se izvolita Sanja Karlica Tratnik  in Tina Bračko.
 

 1. Potrditev dnevnega reda

 Sklep 2: Potrdi se predlagani dnevni red.
 

 1. Razrešitev in izvolitev predsednika društva in članov izvršnega odbora ŠPORTNO DRUŠTVO NOGOMETNI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA

Sklep 3.1.: Zbor članov z mesta predsednika in člana izvršnega odbora razreši g. Milana Mandarića. Zbor članov na mesto predsednika in člana izvršnega odbora z mandatom 4 let izvoli Adama Deliusa.
Sklep 3.2.: Zbor članov z mesta člana izvršnega odbora odpokliče Željka Mandarića in Sanjo Karlica Tratnik. Zbor članov na predlog predsednika izvoli dva člana izvršnega odbora z mandatom 4 let.
 

 1. Razrešitev in izvolitev članov nadzornega odbora društva

Sklep 4: Zbor članov z mesta člana nadzornega odbora odpokliče Tino Bračko, Mladena Rudonjo in Ines Špelič. Zbor članov v nadzorni odbor izvoli tri člane z mandatom 4 let.
 

 1. Razrešitev in izvolitev članov disciplinske komisije društva

 Sklep 5: Zbor članov z mesta člana disciplinske komisije odpokliče Klemena Avblja, Gorana Stankovića in Janeza Zupančića. Zbor članov v nadzorni odbor izvoli tri člane in 1 rezervnega člana z mandatom 4 let.
 
****
 
Zbor članov društva je najvišji organ društva.
 
Glasovalno pravico na zboru članov ima vsak polnoletni član društva, ki je na zboru članov osebno prisoten in ki ima na dan zbora poravnano članarino (za leto 2021).

Zbor članov je sklepčen, v kolikor je prisotnih najmanj 5% polnopravnih članov.

Vljudno vabljeni!

Ljubljana, dne 6.10.2021
 
Milan Mandarić, predsednik ŠD NK Olimpija Ljubljana
PREKLIC ZASEDANJA ZBORA ČLANOV ŠPORTNEGA DRUŠTVA NOGOMETNI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA

Predsednik društva ŠPORTNO DRUŠTVO NOGOMETNI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA, z namenom uvrstitve dodatnih točk na dnevni red, preklicuje zasedanje zbora članov, sklicanega za ponedeljek, dne 27.9.2021 ob 9.00 uri.

Novo zasedanje zbora članov je predvideno v drugi polovici meseca oktobra 2021. Društvo bo na svoji spletni strani objavilo nov sklic z novim datumom zasedanja zbora članov in novim dnevnim redom.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Ljubljana, dne 24.9.2021

Milan Mandarić, predsednik ŠD NK Olimpija Ljubljana*POPRAVEK TERMINA ZBORA ČLANOV: Zbor članov ŠPORTNEGA DRUŠTVA NOGOMETNI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA bo zasedal v ponedeljek, dne 27. 9. 2021 ob 9.00 v sejni sobi društva, na naslovu Dunajska cesta 159, Ljubljana (in ne v petek, 24. 9. 2021 ob 10.00).

SKLIC ZBORA ČLANOV ŠPORTNEGA DRUŠTVA NOGOMETNI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA

Predsednik društva ŠPORTNO DRUŠTVO NOGOMETNI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA skladno s 19. členom Statuta društva sklicuje zbor članov.

Zbor članov ŠPORTNEGA DRUŠTVA NOGOMETNI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA bo zasedal v petek, dne 24.9.2021 ob 10.00 uri v sejni sobi društva, na naslovu Dunajska cesta 159, Ljubljana. / POPRAVEK TERMINA: Zbor članov bo zasedal v ponedeljek, 27. 9. 2021, ob 9.00!

Dnevni red:
1. Otvoritev zbora članov, ugotovitev sklepčnosti, konstituiranje delovnih teles (izvolitev delovnega predsedstva zbora članov, izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika)
2. Potrditev dnevnega reda
3. Potrditev poročila o tekočem poslovanju v letu 2021 zaradi licenciranja
4. Organizacija društva

Zbor članov društva je najvišji organ društva.

Glasovalno pravico na zboru članov ima vsak polnoletni član društva, ki je na zboru članov osebno prisoten in ki ima na dan zbora poravnano članarino (za leto 2021).

Zbor članov je sklepčen, v kolikor je prisotnih najmanj 5% polnopravnih članov. Vljudno vabljeni!

Ljubljana, dne 13.9.2021

Milan Mandarić, predsednik ŠD NK Olimpija Ljubljana

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO 2020

Na povezavi lahko dostopate do Konsolidiranega letnega poročila NK Olimpija Ljubljana za leto 2020.


VABILO

Vabljeni na zbor članov Športnega društva Nogometni klub Olimpija Ljubljana, ki bo v petek, 3. 07. 2020, ob 10. uri v sejni sobi društva, na naslovu Dunajska cesta 159, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev zbora članov, ugotovitev sklepčnosti, konstituiranje delovnih teles (izvolitev delovnega predsedstva zbora članov, izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika)
2. Potrditev Letnega poročila za poslovno leto 2016, 2017, 2018 in 2019
3. Razrešitev članov izvršnega odbora društva in imenovanje novih članov izvršnega odbora društva
4. Razrešitev članov nadzornega odbora društva in volitve novih članov nadzornega odbora društva
5. Razrešitev članov disciplinske komisije društva in volitve novih članov disciplinske komisije društva

Letna poročila, ki bodo obravnavana na zboru članov, so že objavljena na spletni strani društva.

Glasovalno pravico na zboru članov ima vsak polnoletni član društva, ki je na zboru članov osebno prisoten in ki ima na dan izrednega zbora poravnano članarino (za leto 2020).

Zbor članov je sklepčen, v kolikor je prisotnih najmanj 5% polnopravnih članov.

Vljudno vabljeni!

Ljubljana, dne 22. 06. 2020

Milan Mandarić,
predsednik ŠD NK Olimpija Ljubljana

Priloga: Sklic zbora članov


POZIV
 

Predsednik društva, g. Milan Mandarić, vabi vse zainteresirane polnopravne člane društva (polnoletni člani s poravnano članarino), da kandidirajo za mesta v nadzornem odboru in disciplinski komisiji društva. Kandidature se podajo pisno, kar pomeni tudi po elektronski pošti, najkasneje do 19. 6. 2020 do 12.00 ure.

Ljubljana, 16.06.2020

Predsednik ŠD NK Olimpija Ljubljana
Milan MandarićOBVESTILO

Preklicujem izredni zbor članov Športnega društva NK Nogometni klub Olimpija Ljubljana, prvotno sklican v ponedeljek, 20. 1. 2020, ob 11. uri, z vabilom, objavljenim 10. 1. 2020 na spletni strani društva.

Napovedani izredni zbor članov se ne bo izvedel.

Milan Mandarić, predsednik ŠD NK Olimpija Ljubljana

Ljubljana, 17. 1. 2020

Priloga:
Preklic izrednega zbora

VABILO

Na izredni zbor članov Športnega društva Nogometni klub Olimpija Ljubljana, ki bo v ponedeljek, 20. 01. 2020, ob 11. uri v prostorih Austria Trend Hotel Ljubljana, na naslovu Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:

 1. Konstituiranje delovnih teles (izvolitev delovnega predsedstva skupščine, izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika ter verifikacijske komisije) in sprejem poslovnika izredne skupščine
 2. Razrešitev predsednika društva in volive novega predsednika društva
 3. Razrešitev članov nadzornega odbora društva in volitve novih članov nadzornega odbora društva
 4. Razrešitev članov izvršnega odbora društva in volitve novih članov izvršnega odbora društva

Celotno gradivo, ki bo obravnavano na izrednem zboru članov, je od 10. 01. 2020 objavljeno na spletni strani društva.

Glasovalno pravico na izrednem zboru članov ima vsak polnoletni član društva, ki je na izrednem zboru članov osebno prisoten in ki ima na dan izrednega zbora poravnano članarino (za leto 2019).

Stanje članstva, ki ga je ugotovil predsednik društva na dan 10. 01. 2020, je priloga št. 1 tega vabila.

Vljudno vabljeni!

Milan Mandarić, predsednik ŠD NK Olimpija Ljubljana

Ljubljana, 10. 01. 2020

Priloge:

- Priloga št. 1 – Stanje članstva na dan 10. 1. 2020

VABILO H KANDIDATURI

Predsednik društva ŠPORTNO DRUŠTVO NOGOMETNI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA (matična številka 2051346000; v nadaljevanju: »Društvo«), Milan Mandarić,


vabim vse zainteresirane polnopravne člane Društva (polnoletni člani s poravnano članarino za leto 2019), da kandidirajo za:

- mesto predsednika Društva,
- mesta članov nadzornega odbora Društva (3 mesta),
- mesta članov disciplinske komisije Društva (3 mesta).

Kandidature se lahko podajo pisno, po elektronski pošti, na naslov: sanja.tratnik@nkolimpija.si. Kandidatura mora vsebovati ime, naslov in rojstne podatke kandidata, mesto za katerega kandidat kandidira ter datum kandidature in skeniran podpis kandidata. Kandidature se morajo vložiti tako, da na navedeni elektronski naslov prispejo najkasneje do dne 09. 01. 2020, do 23.59 ure.

Opomba: V tem vabilu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

Ljubljana, 21. 12. 2019 in 26. 12. 2019

Predsednik ŠD NK Olimpija Ljubljana
Milan Mandarić

POZIV

Predsednik društva, g. Milan Mandarić, vabi vse zainteresirane polnopravne člane društva (polnoletni člani s poravnano članarino), da kandidirajo za mesta v nadzornem odboru in disciplinski komisiji društva. Kandidature se podajo pisno, kar pomeni tudi po elektronski pošti, najkasneje do 01.09.2018.

Ljubljana, 22.8.2018

Predsednik ŠD NK Olimpija Ljubljana
Milan Mandarić

ČLANARINA

Izvršni odbor ŠD NK Olimpija Ljubljana je na svoji redni seji, dne 15.1.2014, določil višino članarine, ki velja od seje izvršnega odbora dalje za posamezno koledarsko leto. Ta sedaj znaša 100 €.

Članarina se plačuje enkrat letno in velja za koledarsko leto, v katerem je plačana. Če član društva v treh mesecih po zaključku koledarskega leta ne poravna članarine za zaključeno koledarsko leto, mu članstvo avtomatično preneha.

V kolikor želite postati član našega društva, morate:
1.       Izpolniti pristopno izjavo
2.       Po prejeti izpolnjeni pristopni izjavi vam bomo naknadno, po prvem zasedanju Izvršnega Odbora in njihovem obravnavanju vseh prispelih pristopnih izjav (v skladu z novim statutom), sporočili njihove sklepe ter nadaljnje korake za včlanitev.

Za pridobitev obrazca za pristopno izjavo in za nadaljnje informacije glede plačila članarine nas kontaktirajte na info@nkolimpija.si oz. telefon 01/431-01-44.

DOKUMENTI
Konsolidirano letno poročilo 2020
Zapisnik 16. rednega zbora članov ŠD NK Olimpija Ljubljana (12. 3. 2021)
Sklic zbora članov ŠDNK Olimpija Ljubljana (1. 3. 2021)
Zapisnik 15. rednega zbora članov ŠDNK Olimpija Ljubljana (3. 7. 2020)
Zapisnik izrednega zbora društva (2. 6. 2017)
Zapisnik seje disciplinske komisije (17. 2. 2017)
Zapisnik rednega zbora društva (9.12. 2016)
Zapisnik občnega zbora društva (18. 7. 2016)

STATUT IN ODLOČBI
Nov statut društva
odločba sprememba temeljnega akta
odločba sprememba naslova društva