VODSTVO KLUBA

Predsednik:

Adam Delius

Podpredsednik:

Dr. Christian Dollinger

Izvršni odbor:

Dr. Christian Dollinger
Igor Barišić

UPRAVA KLUBA

Direktor:

Igor Barišić

Tehnični direktor, vodja skavtske službe / Technical Director, Head of Scouting:
Goran Boromisa
goran.boromisa@nkolimpija.si

Vodja mladinskega pogona / Head of Youth Academy:
Boštjan Miklič
bostjan.miklic@nkolimpija.si

Vodja administracije mladinskega pogona:
Rok Baskera
rok.baskera@nkolimpija.si

Računovodstvo:

Tina Bračko
tina.bracko@nkolimpija.si

Ticketing:

ticketing@nkolimpija.si

Spletna prodaja in uradna trgovina / Webshop and Offical store NK Olimpija:

shop@nkolimpija.si